تیره های طایفه كوسه لر: هر یك از این تیره ها خود دارای چندین تیره اولیه،

ثانویه،نوپا و گوبگ می باشد.

 

علی بَیْ لی (علی‌بکلو یا علی بیگلو)

علی کورلو

جانی لو

اسماعیل لو

قارا بَی لی (قرابکلو)

عاباسلی

بامیرلی

سیرخاولو (سرخاب لو)

اوسُوبلو(یوسف لو)

مدرم خان لو ‌(محمدرحیم خانلو)

خداورنلو 

كرلی 

کیچکین‌علی لی

تمیرلی

کیتین‌علی لی    

شنبه‌لی     

جمعه‌لی

یساول‌لو

رمضانلو 

چایچامورلو

کرد اسدخان (قنبرلو)

ترکمن لو

سلمان لو

سایت ایل شاهسون 
rhfz_photo_2017-01-13_19-11-01
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام