ایل شاهسون با سلام خدمت شما همراهان عزیز وجود یک وبسایت برای ایل بزرگ شاهسون قابل محسوس بود تصمیم گرفتیم با کمک عده ای از فرهیختگان عزیز اولین سایت ایل شاهسون را راه اندازی کنیم به امید اتحاد ایل شاهسون . درباره ایل شاهسون:شاهسون بغدادی. [سَ وَ نِ بَ] از ایلات تُرک اطراف تهران، ساوه، زرندوگرماب وزنجان و قزوین بوده‌اند که ییلاق‌شان خلجستان و فراهان و قشلاق‌شان ساوه و زرند بوده‌است و در اطراف قزوین به سی طایفه منقسم می‌شدند ... . (جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۱۲) مذهب شاهسون‌های بغدادی از زمان صفوی یا پیش از آن شیعهٔ دوازده امامی بوده‌است. شاهسون‌ها در تغییر مذهب رسمی ایران به شیعه نقش مهمی داشته‌اند. شاهسون ایل بغدادی ازدو سر شاخه زیر تشکیل شده است : 1 لک 2 آرریخلی . که هر کدام از این سر شاخه ها دارای طوایفی می باشند . مجموع طوایف ایل شاهسون بغدادی 32 طایفه به شرح زیر می باشد : 1 قاراقویونلو 2 کوسه لر 3 دلیلر ( دللر ) 4 سولدوز 5 یارجانلی 6 حاققی جانلی 7 احمدلی 8 موسولو 9 شرفلی 10 کرملی 11 کله ون 12 موختابند لی ( موخته ون لی ) 13 قرنلی ( قرللی ) 14 چلبلی 15 ذولفوغارلی 16 کاروانلی 17 اتک باسانلی 18 میغن 19 نیلغاز 20 دوگر 21 قوتولو 22 ساتیلی 23 حوسن خانلی ( حسین خانلی ) 24 اینانلی ( ایناللی ) 25 الی قوردلو ( علی قوردلو ) 26 خیدیرلی 27 قسیملی ( قاسم لو ) 28 زیلیق لی 29 قریب لک 30 حسن لی 31 آغ قویونلو 32 دئولته ون قشلاق این ایل از گوی داغ ( کیلومتر ۵۰ اتوبان قم - تهران ) شروع و تا اطراف شهر ساوه و زرند پراکنده اند ییلاق این ایل هم اطراف شهرستانهای قروه ، رزن و آوج همدان بوده است. مدیرسایت :حجت فاتح ارسال متن و اشعار در تلگرام با شماره :09125550828 http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com 2019-05-21T01:52:17+01:00 text/html 2019-05-15T16:08:25+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog علی اكبر خان منصور نظام شاهسون بغدادی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/982 <div><font face="Mihan-IransansBold"><b>علی اكبر خان منصور نظام شاهسون بغدادی</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>(بازوی نظامی مجلس مشروطه)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>شاهسون های بغدادی نقش مهمی در تاریخ معاصر ایران از افشاریه تا پهلوی داشته اند كه این مقاله اشاره ای گذرا به یكی از سركردگان این ایل به نام علی اكبر خان منصور نظام دارد و نقش نظامی او و سوران شاهسون بغدادی در محافظت از امنیت داخلی تهران توسط مجلس مشروطه را نشان می دهد؛ هم چنین اهمیت این سوران در واقعة به توپ بستن مجلس را بیانگر است كه محمد علی شاه تصمیم می گیرد با پراكنده كردن سواران شاهسون بغدادی و دور كردن منصور نظام از تهران ، دخالت احتمالی این نیروی نظامی را به نفع مشروطه خواهان از میان بردارد. هم چنین پناه آوردن ملك المتكلمین و صور اسرافیل به خانة منصور نظام دارای اهمیت است. به طور كلی روحیة آزادی خواهی ایلی كه نوعی مفهوم آزادی و حریت ایرانی است ، را می توان تشخیص داد كه با مفهوم غربی آن متفاوت می باشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>لازم به یادآوری است كه برخی از سرفصل ها را نگارنده افزوده و در اصل بازگفته و دست نوشته ای علی اكبر خان قرابلگو( فتح السلطان) نبوده است.</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>ایلات و عشایر و اقوام گوناگون ایرانی در طی تاریخ طولانی این فلات پرماجرا در گرد فرهنگ و تمدن خاصی، به یك اتحاد ملی دست یافته اند1كه در حول سه محور طریقت، شریعت و سیاست، « دولت» های مستحكمی را تشكیل داده اند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>ایل شاهسون بغدادی كه تا به اكنون مورد بی مهری پژوهشگران قرار گرفته 3نقش مهمی در طول تاریخ داشته است كه در دو بخش عمده قابل بررسی و بحث است. یك، پیش از رواج نام «شاهسون» كه شاخه های ایلی این قوم بخصوص آق قوینلو ها و قره قوینلوها در طول تاریخ حایز اهمیت بوده اند و پشینة آنها تا به اقوام تركمن اوغوز&nbsp; &nbsp;می رسد كه حدیث طولانی دارد4 ؛و دیگر بعد از پیدایش این نام در متون تاریخی كه كنفدراسیونی از ایلات تشكیل شد و در دولت صفوی جهت بالانس قدرت سیاسی و نظامی رول مهمی را به عهده گرفت5؛ اما پیشینیة تاریخی شاخة بغدادی این ایل به دورة نادری باز می گردد و اسناد تاریخی منتشر نشده 6و برخی از متون و مآخذ تاریخی اشارات جسته و گریخته ای به سرداران و سرگردگان و خوانین این طایفه دارند كه&nbsp; توسط نادر از بغداد به ایران كوچانده می شوند. ایل شاهسون بغدادی در قشون دورة زندیه و قاجاریه حضور فعالی داشته اند.7 بخصوص در منطقة شیراز و كرمان تا قزوین و همدان و ساوه از بازوان قدرت نظامی حكومت مركزی به شمار می رفته اند. در این باره، در پژوهش ها و خاطرات و اسناد منتشر نشده یا در دست انتشار اطلاعات كافی بدست می آید ولی بخشی از این منابع و مدارك و شواهد قابل توجه است چرا كه آن بخشی از تاریخ مردم ایران را روشن می سازد كه در سیر تكاملی روند آزادی و دموكراسی این ملت روشنایی های بی بدیل می افكند . روحیة آزادی خواهی ایلات ایرانی از قشقایی، لر و كرد، و تركمن ... در طول تاریخ معاصر بر هیچ كس پوشیده نیست و همین روحیه و اندیشه نیز برداشت خاصی از مفهوم «آزادی» و «قانون» را به همراه داشت كه به قول استاد ماشاء الله آجودانی از مفهوم غربی آن متفاوت بود.8</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; به تحریك همین اندیشة آزادی خواهانة ایلی، شاهسون های بغدادی در نهضت مشروطه و بخصوص در جریان به توپ بستن مجلس از پشتیبانان مشروطه شدند و ، از قوای نظامی حامی مجلس بودند كه با حذف آنها جرأت و جسارت حمله به مجلس توسط مُستبدان پیدا شد؛ هم این حمایت از آزادی و آزادی خواهی و حس وطن دوستی این ایل بعدها از دوران جنگ های جهانی و اشغال ایران و حتی قضیة ملی شدن&nbsp; 9 صنعت نفت نیز دیده می شود كه همین فضایل و ویژگی ها نیز بعدها موجب مخالفت دولت پهلوی با شاهسون های بغدادی می گردد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;2. علی اكبر خان منصور نظام</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; در نهضت مردمی مشروطه، سواران شاهسون تحت فرماندهی علی اكبر خان منصور نظام بزرگ در تهران حضور فعال داشتند؛ این علی اكبر خان منصورنظام در هیجده سالگی به طور رسمی سركردگی ایل شاهسون بغدادی را به عهده گرفته بود اما به طور غیر رسمی[به علت خردسالی و سپس بزرگ شدنش] در سال 1299 هجری قمری سركردة ایل بوده است؛ یعنی از حدود سال های 1306 الی 1307 ه.ق به طور رسمی به این سمت برگزیده میشود؛10 وی در دورة مظفر الدین شاه سوران ایل شاهسون را با فرمان شاه به خدمت قزاقی در می آورد و با فرمان شاهی به درجة میرپنجی(سرلشكری) انتخاب می گردد. این فرمان در ییلاق خان نشین ایل واقع در روستای آب باریك همدان از توابع شهرستان رزن به ایشان ابلاغ می گردد. منصور نظام از همان روستا، مشغول سربازگیری می شود و با سیصد سوار شاهسون بغدادی به قزاق خانه می آید؛ در تهران، غوغای مشروطه بالا گرفته بود؛ 11 برخی از سواران شاهسون بغدادی نیز با سرپرستی جعفر قلی وكیل باشی منصور نظام در شاه عبدالعظیم به بست نشسته بودند كه با آمدن منصور نظام از مأموریت اصفهان از بست خارج می شوند؛ در این زمان سواران ایل شاهسون بغدادی حاضر نبودند كه در خدمت قزاق خانه باشند لذا دوبارة اسدخان نصیرنظام كه دایی منصور نظام بود و ایل بگی بخش لك ایل را به عهده داشت با حمایت برخی از ریش سفیدان ایل، بار دیگر در شاه عبدالعظیم به&nbsp; بست می نشینند و در وقتی مقتضی بست را به مجلس می كشانند و خواستار خروج از قزاق خانه می شوند؛ این بلوا و بست نشینی موفق می شود و سرانجام سواران ایل از قزاق خانه خارج می شوند ،و به یورت های خویش بازگشتند و با حمایت نكردن از مستبدان، از مشروطه دفاع نمودند و به خدمت دولت استبدادی در نیامدند؛ در این حین منصور نظام به زیارت كربلا رهسپار می شود و پس از زیارت به همدان و روستای آب باریك باز می گردد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; در این زمان محمد علی شاه قدرت را به دست می گیرد و تهران، طی حكمی منصور نظام را به پایتخت فرا می خواند. مشروطه چی ها ، منصور نظام را به مجلس احضار می كنند و در آنجا او را به قران سوگند می دهند كه در حمایت از مشروطه&nbsp; كوشش نماید و به آن خیانت نكند. وی نیز قسم یاد می كند و تا آخرین روز شهادت خویش پای بند قسم خود باقی می ماند. منصور نظام در مجلس با صوراسرافیل و ملك المتكلین دوستی بسیار نزدیكی پیدا می كند كه از متن سند ذیل كاملاً هویداست. 12</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;3. منصور نظام و یاد كردن قسم در مجلس و حفظ&nbsp; امنیت تهران</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>علی اكبر خان فتح السلطان كه خود در وقایع مشروطة تهران حضور داشته است و از سواران ایل شاهسون بغدادی بوده ، می گوید:«..... به علت مخالفت محمد علی شاه با مجلس به وسیلة شترخانه و قاطرخانه دستور داده می شود13 كه شهر را شلوغ و ایجاد ترس و وحشت نمایند. از طریق مجلس امنیت شهر تهران را به منصور نظام واگذار&nbsp; می نمایند تا شبانه روز مواظب امنیت باشد،14 و اراذل و اوباش را دستگیر نمایند.15</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; منصور نظام به نمایندگان شهربانی تهران به [ناخوانا] 16 بین سی تا پنجاه سوار&nbsp; &nbsp; &nbsp; می دهد17 كه شبانه شهر را حفاظت نمایند، حتی منصور نظام به عرض مجلس&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; می رساند&nbsp; كه سواران با تفنگ نمی توانند مردم را بزنند، از مجلس دستور می دهند كه با چوب دستی امنیت را برقرار كنند و منصور نظام، سواران شاهسون را به چوب دستی كه [در كار بردآن]18 تخصصی بالاتر از تفنگ نزد انان برای جنگ و دعوا داشته است 1، مجهز 20می سازد؛ و شبانه [هر شب] بین ده تا بیست نفر از اراذل و اوباش را دستگیر و تحویل مجلس [محبوس = مجلس] می دادند.21</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; از جمله دو نفر بسیار قدرتمند و با نفوذ شهر تهران و طرفدار محمد علی شاه [یعنی] سنی حضرت 22 و مختار السلطنه [كه] از قدرتمندان آن روز بودند و به دستور مجلس [توسط] منصور نظام، شبانه هر دو دستگیر و به دوشان تپه اعزام می دارند، و سپس از دوشان تپه به دستور مجلس پنجاه سوار شاهسون، آنها را به كلات نادری برده و تحویل می دهند. 23</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; [این] جریانات به شاه گزارش می گشته و محمد علی شاه از در مخالفت باطنی با منصور نظام در می آید؛</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>از طرفی [دیگر] مشاوران به عرض می رسانند، چنانچه بخواهید به مجلس توپ ببندید، منصور نظام در مجلس قسم یاد كرده كه طرف آنان را گرفته و نگذارد و تا زمانی كه منصور نظام در تهران است، بخصوص سوارانش نیز همراهش هستند، خطر جدی برای دولت است.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;4. پراكندن سواران شاهسون بغدادی به وسیلة مستبدان</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; پس از اندیشه، محمد علی شاه تصمیم می گیرد كه سواران منصور نظام را پراكنده ساخته و قدرتش را بكاهد، از طرفی چون منصور نظام وابسته به دولت بوده 24 و در اختیار دولت، [پس] بلافاصله چندین فرمان صادر می گردد، جهت پراكنده كردن قوای منصور نظام؛ [فرمان ها] به ترتیب زیر:</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>1. یكصد و پنجاه سوار به فرماندهی حسن خان سرهنگ؛25 سواران شاهسون بغدادی را روانة كرمان می نمایند. (كه [من] علی اكبر خان فتح السلطان در هفده سالگی ام همراه این سواران به كرمان رفتم. اولین مأموریت خودم)26</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>2. پنجاه سوار به فرماندهی جوادخان سلطان به خلخال روانه می گردند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>3. یكصد سوار الباقی را به خرم آباد گسیل می دارد.&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; اكنون سواران منصور نظام را پراكنده ساخته ولی خودش در تهران است.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; باز می اندیشند كه خطرناك است و به&nbsp;شاه می گویند؛ قربان، ایل شاهسون فقط این عده كه شما پراكنده ساختید نیستند، چنان چه منصور نظام اراده كند در عرض 48 ساعت از ایل خود تا ده هزار الی بیست هزار سوار پیاده را می تواند به تهران احضار [كند] و كنترل تهران را در اختیار بگیرد!</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; اكنون در تهران فقط منصور نظام مانده [است] ؛ [با] میرزا عبدالله خان سردسته سواران و عزت الله خان ضرغام نظام .</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;5 منزل منصور نظام و پناهگاه مشروطه خواهان</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; برای دور كردن منصور نظام از تهران، شاه به دستور و امضاء خودش فرمانی به مضمون زیر به منصور نظام می دهد: علی اكبر خان منصور نظام به محض وصول این حكم حركت كرده و به سنندج (كردستان) [بروید] و خود را به حكومت كردستان معرفی كنید.27</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; منصور نظام این حكم را صبح وصول می كند و آماده جهت حركت می گردد كه روز بعد روانه شود، غروب ان روز صوراسرافیل و ملك المتكلمین شبانه به منزلش می آیند و از منصور نظام درخواست پناهندگی می كنند 28 كه منصورنظام، شاه دستور داده ما را دستگیر 29 نمایند؛ ما را مخفی كن.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; منصور نظام آنان را به اندرون منزل خود برده و خودش هم می رود و نزد آنان در اندرون می نشیند و می گوید: بگوید كه منصور نظام رفته به كردستان .</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>منزل آن روز منصور نظام در خیابان سپه فعلی نرسیده به میدان حسن آباد، درست جنب بیمارستان [ناخوانا] 30فعلی بوده است كه عبارت از سه حیاط بزرگ (بیرونی ـ اندرونی ـ طویله) بود. 31</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>روز بعد، میرزا عبدالله خان [كه] هر روز به قزاق خانه می رفته و با اكثر صاحب منصبان و سران قزاق خانه دوست بوده است،&nbsp; یكی از دوستان متنفذ میرزا عبدالله خان [بطور] خصوصی به میرزا می گویند، كه میرزا عبدالله خان به شاه گفته اند كه منصور نظام به كردستان نرفته و در منزلش می باشد؛ بنابراین دستور است كه برای تفتیش ، فردا صبح به منزلش بیایند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>میرزا عبدالله، جریان را به منصور نظام گزارش می دهد. منصور نظام چاره می اندیشد كه من مهمان دارم اینها كه از من فراری تر32 هستند، اینجا را چه كنم؛ چاره می اندیشد، به میرزا عبدالله خان می گوید كه من می روم پیش آنها [یعنی صوراسرافیل و ملك المتكلمین] و تو بیا و نزد آنها جریان را گزارش كن.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>میرزا عبدالله خان به جمع دوستان می پیوندد و جریان را برای بار دوم به عرض منصور نظام می رساند كه بله فردا می آیند به تفتیش منزل شما. صوراسرافیل و ملك المتكلمین متوجة جریان شده و از منصور نظام می خواهند آنها را از اینجا به جای امنی روانه سازد. منصور نظام ، شبانه با درشكه، صوراسرافیل و ملك المتكلمین را به شمیران، باغ یكی از دوستان خودشان روانه می نماید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>سپیده دم صبح نزده، تاریك هنگام، منصورنظام و طاووس خانم با درشكه به شاه عبدالعظیم رهسپار می گردند و میرزا عبدالله خان و ضرغام نظام می مانند تا منزل را بكوچانند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>میرزا عبدالله خان و ضرغام منزل منصور نظام را بر چهل شتر كه از ایل به تهران گندم آورده بوده است، بار می نمایند و ضمن این كه میرزا عبدالله خان در خیابان سپه مشغول خریداری طناب بوده است، قوای دولتی از باغ شاه به طرف مجلس حركت&nbsp; می نمایند؛ و در آن وقت محمد قلی خان میرپنج رئیس توپخانة قزاق كه پیش آ پیش قوا بوده است، به میرزا عبدالله خان در خیابان سپه می گوید:</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>می روم سراغ برادر هایت.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;۶. قهوه قجری شربت شهادت</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>مجلس به توپ بسته می شود و منزل منصور نظام به شاه عبدالعظیم می رسد و به اتفاق منصور نظام از آنجا به طرف قم حركت می نمایند. در قلعة محمد علی خان دو روز، در منزل ظفرنظام می مانند و سپس از آنجا به طرف آب باریك همدان حركت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;می نمایند؛ و منصور نظام به كردستان نمی رود، چند روزی كه در آب باریك می ماند از تهران تلگراف می رسد كه منصور نظام از رفتن به كردستان خود داری كرده و به تهران باز گردید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; منصورنظام خود از این تلگراف می فهمد كه كارش تمام است و آخر عمرش فرار رسیده [است]. این را به اطرافین نیز باز می گوید؛ 33 ولی با این حال پس از چند روز به طرف تهران حركت می كند؛ 34اكنون فصل تابستان و سال 1326 قمری است . منصور نظام به تهران وارد شده و خود را به وزارت جنگ به امیر بهادر&nbsp; كه وزیر جنگ می باشد، معرفی می نماید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; امیر بهادر با روی خوش به وی می گوید كه خسته هستید، بروید، و فردا صبح تشریف بیاورید، منصور نظام می رود و فردا صبح به حضور امیر بهادر شرف یاب می گردد. امیر بهادر از وی استقبال نموده و وی را دعوت به نشستن می نماید؛ . پس تعارف بجای می آورد و سپس دستور قهوه می دهد، 35 منصور نظام پس از صرف قهوه به دستور امیر بهادر كه شما خسته هستید و بفرماید منزل تا حكم و دستور برایتان بگیرم.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>منصور نظام به همراه میرزا عبدالله خان و صمصام نظام به تهران رفته بود. 36</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>بنا به گفتة میرزا عبدالله خان وصمصام نظام، منصور نظام كه به منزل رسید، وی را حالت استفراق و سرگیجه گرفت؛37 و تا دكتر برسانند، جان به جان آفرین تسلیم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;می نماید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>وی در زیر[با] سرپوشی [و] به&nbsp;وسیله ای حكومت ـ كه یكی از مشروطه خواهان بود ـ 38 سر به نیست می شود؛ بدون آن كه نامی از وی باشد و یا آبی از آب تكان بخورد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>منصور نظام مردی متوسط لقامه، چهارشانه و تا حدودی چاق و زمخت قیافه بود 39 و حالتی مردانه داشت. 40</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>وی در حدود سال 1288 قمری به دنیا آمده و در تابستان سال 1326 قمری با خوردن سم و زهر مسموم می گردد. به علت جوانی و به دست گرفتن امورات ایل و&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خانواده اش در جوانی و ثروت بی كران پدرش ـ فتحعلی خان سرتیپ ـ را با&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بخشش های بی جاو پیش كش های زوركی از طرف شاهزادگان قاجار اعمال می گردیده است، تقریباً به پایان رسانده و تا حدودی از ثروت خود را به علت مخالفت با دایی خود اسدخان مصرف و در راههای پوچ مبارزه با اسدخان نصیرنظام كه ایل بگی نیز بوده به مصرف می رساند...»41</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;7. نتیجه گیری</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>این بخش از خاطرات و نوشته ها و بازگفته ها و اسناد مرحوم علی اكبر خان قرابگلو معروف و ملقب به فتح السلطان روشنایی قابل توجهی در تاریخ مشروطة ایرانی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; می اندازد كه در فرصتی مناسب با هم كاری آقای هرمز محیط منتشر خواهد شد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>در هر صورت این مقاله كوشید تا یكی از شهیدان جوان مشروطة ایرانی را به اختصار بشناساند و یكی از بازوهای نظامی انقلاب را معرفی كند. علی اكبر خان منصور نظام دارای شخصیتی قابل توجه است . وی در سنین جوانی مدیریت یك ایل را به عهده می گیرد . وارد درگیری های خانوادگی خوانین ایل می گردد اما این نزاع های كوچك او را از مسایل مهم مملكتی دور نمی سازد؛ توجة این جوان شجاع به نهضت بزرگی كه در كشورش پیدا شده بود و همراه شدن با این نهضت قابل تقدیر است. از همه مهمتر این نكته است كه وی با شجاعت تمام، دوستان انقلابی خود را در خانة خویش پناه می دهد و از فرمان محمد علی شاه سر می پیچد و به كردستان نمی رود و با سیاست، دوستانش را به جای امنی می برد و سیاست محتاطانه ای را اختیار می نماید و از سوی دیگر شجاعانه به استقبال مرگ می رود و شربت شهادت قجری را می نوشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>با این كه منصور نظام متعلق به طبقة فئودال است اما از جمله رجال عصر قاجار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;می باشد كه از منافع و مزایای طبقاتی خود چشم پوشیده و غرق در ثروت خانوادگی نمی گردد و گام در راه آزادی می نهد و همراه و هم سو با مردم ستم كشیدة ایران&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; می شود. او چون نمونة بارزی از رهبران و سرداران آزادی خواه هرگز پای بر روی قسم خود كه در راه حفظ مشروطه یاد كرده است، نمی گذارد و تا آخرین روزهای حیات، منزلش پناهگاه آزادی خواهان است.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>هر چند كه جبر تاریخ به وسیلة قهوة قجری كوشید تا نامش را به فراموش خانه سیاست ببرد اما عقل تاریخ بر آن شد تا روح آزادی، نام آزادی خواهان را در روند تكاملی خویش و تا رسیدن به حكومت خرد پاس دارد و پنهان كاری قهوة قجری شربت شهادت در راه آزادی رقم بخورد. این آزادی از نوع ایرانی آن با اندیشة لیبرالی غربی كاملاً متفاوت است و همین روحیه ایرانی - ایلی توانایی پرداختن به نوع سیاست ماكیاولی را نیز ندارد 42 كه خاستگاه مدنی و شهرنشینی دارد و در حالی كه ساخت دولت و حكومت در ایران ساختی ایلی و روستایی و روستاهای باد كرده (= شهر)&nbsp; &nbsp; &nbsp; می باشد 43 لذا تفكر علمی و اندیشة سیاسی نوع خاص ایرانی خود 44 را شكل می دهد كه با وجود آگاهی از خطر مرگ، به استقبال آن می روند؛ یكی از این&nbsp; نمونه های تاریخی منصور نظام بود. نامش و یادش جاوید باد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;یادداشت ها و منابع</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>1. كیاوند، عزیر؛ «حكومت، سیاست و عشایر»ص 37 به بعد [از قاجاریه به بعد](واحد تحقیقات و مطالعات شورای عالی عشایر 1368)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>لمتون، آن. كی. اس: «نظریه دولت در ایران» فصل اول ترجمه و اضافات چنگیز پهلوان(نشرگیو1379)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>مینورسكی، ا.م: «سازمان اداری حكومت صفوی تحقیقات تذكره الملوك»ص 236 به بعد ایرانیان و تركان مقیم ایران ترجمة مسعود رجب نیا (امیركبیر 1368)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>2. شعبانی، رضا: مبانی تاریخ اجتماعی ایران، فصل سوم ص 72ـ92 (قومس 1282)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>3. در این بین باید از همت والای دكتر عطا الله حسنی شكرگذار بود كه به طور بسیار دقیق و علمی در چندین مجلد پژوهش گسترده ، سال ها در این باره تحقیق نموده اند كه انشاء الله در فرصت مناسبی این پژوهش های ذی قیمت را به زیور طبع بیآرایند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>ـ حسنی ، عطاالله: « ایل شاهسون بغدادی گزارشی از نیمه راه » شمارة اول مجلة دانشكدة ادبیات دانشگاه تهران نشریه گروه تاریخ، سال یكم ، شمارة اول، بهار 1379.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>ـ حسنی، عطاالله: «تاریخ فرهنگی ایل شاهسون بغدادی» ( انتشارات ایل شاهسون بغدادی،1381)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>4. سومر، فاروق: «قراقوینلوها» ترجمه دكتر وهاب ولی( مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 1369)حسن زاده، اسماعیل: «حكومت تركمانان قراقوینلو و آق قوینلو» (سمت1379)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>گوندوز، طوفان؛ «ریشه های تركمنان آق قوینلو» ترجمة اسرالشوفی و بلال خاكی ، ویراستة و مقدمة فرهنگ جهانبخش(انتشارات گواه، زیرچاپ)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>5. سومر، فاروق؛ «اوغوزها(تركمن ها) ترجمة آنادردی عنصری ( انتشارات حاج طلایی، گنبد قابوس 1380) ت</b></font></div> text/html 2019-04-23T05:26:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شاهسون های گلستان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/981 <p>شاهسون های استان گلستان </p> <p>ترکان شهرستان رامیان از ایل قاراقونلو هستن که خودشون به ۵ دسته تقسیم میشوند: </p> <p>۱.صادقلو </p> <p>۲.یازرلو </p> <p>۳.کاغذلو </p> <p>۴.قوانلو </p> <p>۵.رجبلو </p> <p>هر کدام از این شاخه بعضا به دو یا سه زیر شاخه تقسیم میشوند مانند شاخه رجبلو که به دو شاخه رجبلی و بای تقسیم میشوند </p> <p>ترکان مینودشت از سمت همدان و اراک مهاجرت کرده اند و در کوهپایه ها و دامنه های مینودشت و قسمتی از شهرستان گالیکش که قبلا زیر نظر مینودشت بود پراکنده شده اند. </p> <p>ترکان آزادشهری یا همون شاهپسندی از همدان اراک شیراز خراسان کوچانده شده اند و در بخش چشمه ساران این شهرستان پراکنده هستند </p> <p>طوایفی که از اراک مهاجرت کرده اند: </p> <p>۱.دوانلو که اهل روستای رحیم آباد هستن </p> <p>۲.قره داغلی که اهل روستای قشلاق هستن که به یک زیر شاخه به نام سادین تقسیم میشود </p> <p>۳.امیری که اهل روستای رودبار هستن که به یک زیر شاخه به نام صفری و البته سادات حسینی و موسوی هم از زیر شاخه های این شاخه محسوب میشوند </p> <p>طوایفی که از همدان مهاجرت کرده اند: </p> <p>۱.یک طایفه از روستای فارسیان قانچی به نام رَمَدانی ها که به سه چهار زیر شاخه تقسیم میشوند البته سادات حسینی این روستا هم جزء زیر شاخه های این شاخه محسوب میشوند. </p> <p>۲.قلیچ لی که اهل روستای تیل آباد هستن که به یک زیر شاخه به نام قره خانی تقسیم میشود البته سادات حسینی این روستا هم جزء زیر شاخه های این شاخه محسوب میشوند. </p> <p>۳.غلامی که اهل روستای خوش ییلاق هستن که به یک زیر شاخه به نام نوروزی تقسیم میشوند. </p> <p>شاخه ای که از شیراز کوچانده شده اند: </p> <p>طایفه ای از مردم روستای فارسیان قانچی که به چند زیر شاخه به نام های کتلَّه ، تَنگلَّه ، محمودله تقسیم میشوند که به این طوایف قانچی (جنگجو) که به خاطر جنگاوری ها و دلاوری های بی مثال خودشون در منطقه چشمه ساران از حدود ۴۰۰ و اندی سال پیش این صفت یعنی قانچی رو ترکمن هایی که برای غارت و تاراج اموال و گاها به بردگی گرفتن مردم به منطقه می آمدند بخاطر جنگاوری ها و ایستادگی در برابر آنها به مردم فارسیان قانچی دادند </p> <p>اما طایفه ای که از سمت خراسان مهاجرت کرده اند: </p> <p>سعیدی که اهل روستای نرّاب هستن که به چندین تبار تقسیم میشوند البته سادات حسینی این روستا هم جزء این تبارها محسوب میشوند. </p> <p>منطقه چشمه ساران تنها منطقه استان گلستان هست که دامنه و پراکندگی سکونت آن تا استان سمنان(شهرستان میامی) و خراسان شمالی (شهرستان های گرمه و جاجرم و اسفراین و بجنورد) و خراسان رضوی(سبزوار و نیشابور) ادامه دارد. </p> <p>اما عرفا و صوفیان ترکان شاهپسندی: </p> <p>۱.پیر آتا(بابا) که در روستای فارسیان قانچی در منطقه کاتا داغ قرار دارد. </p> <p>۲.پیر تَنگَز که در روستای فارسیان قانچی در منطقه اورتا دیمَه قرار دارد </p> <p>۳.پیر اصلان که در روستای فارسیان قانچی در منطقه کاتا داغ و به فاصله ۴۰۰ متری پیر آتا یا به اصطلاح ترکان این روستا کاتا پِر قرار دارد. </p> <p>ترکان رامیانی و شاهپسندی در طول ادوار مختلف تاریخ نقش به سزایی در عرصه های حکومتی سیاسی و حفظ امنیت در استرآباد قدیم و پشت بسطام و شرق گلستان(جرجان قدیم) داشتند به طوری که همیشه از بزرگان این قوم به عنوان ایلخان بزرگ یا حاکم منطقه معرفی میشد مانند مرحوم میر سعدالله خان ایلخانی که بزرگ ترین باغ موقوفه کشور به مساحت ۲۸۰ هکتار از موقوفات این شخص میباشد. </p> <p>یا فتحعلی خان قانچی بیک(خان) منطقه چشمه ساران بود و اختیارات تامی در انتخاب یا عزل کدخدا های روستاهای اطراف داشت به طوری که مردم روستاهای اطراف خراج سالیانه خود رو به حضور او می آوردند. </p> <p>بزرگترین کانال ترک زبانان </p> <p>@shah3avan </p> text/html 2019-04-21T06:06:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog مشکلات شاهسون های مغان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/980 <p>باسلام برشاهسونهای قهرمان بعدازجنگ تحمیلی درستادجنگ کشوری کمک های مردمی موردبررسی قرارگرفت بنده که مسول جمع اوری کمک های شاهسونهای مغان بودهدایای این عزیزان را اعم ازاحشام زنده وموادغذایی ولیاس وجوراب های دست باف مادران سلحشوررا مستقیم به لشگرعاشورا حمل میکردم وپس ازتحویل یک برگ صوزتجلسه را درتهران به ستادجنگ تحویل میدادم عشایرمغان دراهداکمک به رزمندگان اسلام کسب مقام اولی شده اندخدارا شاکرم امانت این بزرگواران را بنحواحسن به مقصدرساندم وکتابی دراینموردنوشته میشودودرحال پایان است افسوس دراین سی سال انطوری که اطلاع دارم هیچ مسولی جهت قدردانی وتشکرازعزیزان یک قدم نیزبرنداشته انددرجشنواره ششم اردیبهشت عشایران حداقل مسولین ارشداستانی زبانن ازاین بزرگواران تشکرنماینداینکه دراین سی سال این بزرگواران توسط شرکتین پارس وکشت وصنعت چقدراذیت وزندانی شده اندهیچ مسولی به مشکلات این بزرگواران رسیدگی نکرده حتی بنده جهت قدردانی ازعشایران گاهی بخدمتشان رفته ام که شرکت پارس سیم خارداررا تالبه پله وردی ایشان کشیده وبه محاصره دراورده اندواکثرا ازترس زندان وجریمه ازخانه خودشان فراری هستندکمک های آقایان فومن بیادماندنی است ودرکتاب مذکورنام ایشان ثبت شده بخاطررضای الهی ازمسولین استانی وامام جمعه محترم استان اردبیل جناب آقای دکترعاملی وجناب آقای بهنام جواستاندارمحترم عاجزانه تقاضامیکنیم درروزجشن واره حداقل به مشکلات این بزرگواران را شنیده باشندواقعا انسان وقتی مشکلات ایشان را می بیندخجالت میکشدکه چه بگویدماهمیشه ازاین قشرفداکارشرمنده هستیم چرا دراین سی سال مسولی بخاطرکسب مقام اولی بودن عشایران مغان یک برنامه جهت تقدیرزبانی انجام نداده اندبنده تمام مشکلات این سلحشوران را به اطلاع همه مسولین رسانده ام افسوس که چنین انسانهای فداکاردرعصرحاضرموردظلم وتضعیع حقوق خودتوسط شرکت های مذکورقرارگرفته اندودادرسی ندارندخدایا شاهدباش بنده برحسب وظیفه مشکلات ایشان را کتباوزبانن به اطلاع مسولین رسانده ام وهیچگونه مسولیتی چه دنیوی واخروی متوجه بنده نیست ای کاش قدرچنین بزرگواران را بدانیم ارادتمندعشایران بزرگوارصبوری </p> text/html 2019-04-19T16:25:57+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اشعار حکیم تیلیم خان|ای آغلار گلین تعریف ائیله ییم http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/979 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اشعار حکیم تیلیم خان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ای آغلار گلین تعریف ائیله ییم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بو دونیادا خان _ مانلار ایتیبدی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بو دونیایه گلیب نئچه سولئیمان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نئچه تخت سولئیمانلار ایتیبدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بو دونیایه گلیب نئچه _ نئچه لر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گرک هامی قیل کؤرپودن گئچه لر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کدخدای اولوبلار یئتیم بچه لر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کدخدای _ عالی شانلار ایتیبدی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">باشینا دؤنیدویوم اون ایکی ایمام&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اولاردا دونیادا آلمادیلار کام&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خر مؤهره لر اولوب قیمتده تامام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">صرافلار ماتاهی ، کانلار ایتیبدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اؤزگه دؤن گئین دونلوق نه بیلر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سوفره تهی یئین نانلیق نه بیلر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اصلی خان اولمایان ، خانلیق نه بیلر ؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نئچه عدالتی خانلار ایتیبدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سؤیله دیم سؤزلریم یئتم مورادا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">درد و غمیم اولدو حددن زییادا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چوخ گوونمه گینن فانی دونیادا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تیلیم خان تک سخندانلار ایتیبدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دیوان حکیم تیلیم خان</font></div> text/html 2019-04-19T16:14:34+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog پیج اینستاگرام ایل شاهسون | اینستاگرام ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/978 <font size="7" face="Mihan-IransansBold">پیج اینستاگرام ایل شاهسون</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp; </font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold">اینستاگرام شاهسون&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پیج رسمی ایل شاهسون در اینستاگرام با بیش از 15 هزار فالور و 250کلیپ کوتاه از ایل شاهسون درخدمت دوستان ترک زبان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="https://instagram.com/shah3avan" target="" title=""><font color="#ff0000"><div><font face="Mihan-IransansBold">عضویت در اینستاگرام ایل شاهسون&nbsp;</font></div><div></div></font></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><div style=""><font face="Mihan-IransansBold" style=""><a href="https://instagram.com/shah3avan" target="" title="">دنبال کردن پیج ایل شاهسون&nbsp;</a></font></div><div style=""><br></div><div style=""><br></div><a href="https://instagram.com/shah3avan" target="" title=""><div style=""></div></a></font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/252378.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div> text/html 2019-03-30T06:36:52+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog اشعار بختیار فرخ http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/977 <div>بختیار فرخ یکی از شاعران ایل شاهسون می‌باشد آرزوی موفقیت برای ایشان .</div><div>نئجه...</div><div>؛</div><div>نئجه اونودوم سنی؟</div><div>کؤنلوم&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; سنه بوْرجلو دیر اوچماغینی...‌</div><div>بوْیاق‌سیزلیغین سوْن دوراغی&nbsp;</div><div>دۆشونجه‌سیزلییین دۆشونجه‌سى&nbsp;&nbsp;</div><div>دۆشونمه سین‌لییی دیر</div><div>اوْلای‌لارین سؤیكنمه‌سینده&nbsp;</div><div>آلایلى آلاى‌لار آلایی</div><div>دان اولدوزو قیرپیمجا دا اوْلسا&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تانیق دیر&nbsp;</div><div>بیربوْیاقلیغین اؤزلویونده ساچیلان&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دۆشونجه‌نین تؤزونه</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;اینانیرام&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بیر&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بیر...</div><div>بیره‌ر بوْیاق‌لار&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بوْیاییرلار</div><div>یازدا</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;یازین یازیسینی&nbsp;</div><div>گؤركملى گؤرونتولرده&nbsp;</div><div>‌گؤزلجه‌سینه اؤتوشورلر&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تانریجا قوش‌لارى&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سئودانین هاواسین</div><div>سئوگی اویوموندا ‌</div><div>دان یئلی تانیقجاسینا یایار&nbsp;</div><div>سئودالی‌لارین کؤنلونه&nbsp;</div><div>چیچک‌لرین&nbsp;</div><div>یارانیشدان دادان قوْخسون</div><div>یارانان‌لارین آلقیشی&nbsp;</div><div>پایلانار&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پایلی، پایسیز دا اوْلا بیلر&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قارغى&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قارغیش...</div><div>سئوگیلیم</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نئجه...&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(بختیار فرّخ)</div> text/html 2019-03-23T14:16:34+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog بایرام گلدی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/976 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بایرام گلدی.......</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بایرامیز موبارک گونوز خوش اولسون</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گؤیلوز محبتدن آرتیقلی دولسون</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اوره گلرده پیس یانان شوعله سؤنسون</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دور ال اله وئره ک بایرام گلیبدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بویوک لرین گئده ک الیندن اوپه ک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اولارین اووجونا قیزیل گول توکه ک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">معرفتدن ادب دن هدیه وئره ک&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دور ال اله وئره ک بایرام گلیبدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اوشاقلارا چؤخلو محبت ساتاق</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گؤزو آچیق یاتاق اولارا باخاق</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دلشاد دئییر گئده ک بایراما قاباق</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دور ال اله وئره ک بایرام گلیبدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گلن گونلرده بایرامییز موبارک ویئنگی ایلییز خیره دولانسین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">علی حاجیلی(دلشاد)</font></div> text/html 2019-03-21T08:18:18+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog رسم عید در طایفه سولدوز ایل شاهسون بغدادی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/974 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">رسم عید در طایفه سولدوز ایل شاهسون بغدادی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سولدوز از سرشاخه آرریخلی می باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">و اهالی این طایفه در روستاهای قارابولاق .دیاقا چیچی آباد . اکبرآباد سیدآباد . کناب . هریسان . دالستان . طرخوران . پلسکان . قلعه عزیزخان . حصارقلیچ . باغ شیخ . یئنگیجه و ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">زندگی می کنند .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در داخل سفره قرآن خرما کشمش نخودچی نقل سفید تخم مرغ رنگ کرده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اگیردک شیرین چورک ( کوکه ) شیرینی بازاری نان یوخخا که خمیر آن با شیره مخلوط شده بود تخمه کدو آب سنجد توت خشک گردو بادام می گذاشتند .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پدر بزرگ خانواده میزبان فرزندان و نوه های خود بود و به نوه ها پول یا تخم مرغ رنگ شده میدادند و این کار را توسط مادربزرگ انجام میشد .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شب عید کل خانواده بر سر و دست و پای خود حنا می گذاشتند .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دختر و خواهر ازدواج کرده توسط پدربزرگ خانواده یا در نبود وی توسط پسر بزرگ خانواده از کادوی عید برخوردار می شد و جزء واجبات عید بود .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هر تیره یا گوبک ریش سفیدی داشت همه موظف بودند روز اول عید به دیدار وی بروند و ایشان در حق بقیه دعای خیر می کرد .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در بولاق ۱۳ قشلاق وجود داشت هر کدام از این قشلاق ها همگی به اتفاق از قشلاق های دیگر دیدن می کردند و دید و بازدید را انجام می دادند .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بزرگ قشلاق ناهار را به مهمانان تقدیم می کرد .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">به ترتیب از قشلاق های دیگر دیدار می کردند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">و رسم بود در عید کل کینه و کدورت های پیش آمده را از دل می زدودند و این امر با دید و بازدید انجام می شد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یعنی وقتی دسته جمعی به قشلاقی می رفتند معنایش این بود که کینه ها تبدیل به دوستی شده است و به این سادگی گذشت می کردند .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">غذای شب عید دوگو اریشته ( رشته پلو ) بود .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">برای دختر عقد کرده قبل از تحویل سال کادو می بردند کادوی عید دختر عقد کرده لباس و شیرینی خانگی نقل و نبات کله قند گوسفند و ... بود .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خانواده عروس هم به پدر داماد و داماد و مادر داماد و برادر بزرگ داماد کوینک لیک ( پارچه پیراهنی ) یاقلیق یا پاچین لیک ( پارچه پیراهن زنانه ) می داد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ابوالفضل فردوسی ( عارف ) به نقل از پدر و مادرش</font></div> text/html 2019-03-06T18:13:53+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog گروه موزیک ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/972 <div><b>گروه موزیک ایل شاهسون&nbsp;</b></div><div><br></div><div>متشکریم سپاس</div><div><br></div><div>از همه عزیزانی که در اجرای این برنامه همراه ما بودن متشکریم</div><div><br></div><div>تشکر ویژه از باشگاه خوشه طلایی</div><div>تشکر ویژه از کانال خبر فوری ساوه</div><div>تشکر ویژه از نیروی انتظامی</div><div>تشکر ویژه از مدیریت باشگاه خوشه</div><div>تشکراز مدیریت ورزشگاه شهید چمران</div><div>تشکر ویژه از آقای اکبر غلامی&nbsp;</div><div>تشکر ویژه از گروه ال اغلو</div><div>تشکر ویژه از پایگاه عکاسان خبری ساوه</div><div>تشکر ویژه مرکز فوریت های پزشکی ساوه</div><div>تشکر ویژه مجری هنری باب الحوائج</div><div>تشکر ویژه از پایگاه خبری ساوه&nbsp;</div><div>تشکر ویژه از اداره ارشاد ساوه</div><div>تشکر ویژه از حامیان معنوی برنامه&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>و اما شما همراهان همیشگی ایل بزرگ شاهسون وترک زبانان از تک تک شما عزیزان متشکریم</div> text/html 2019-02-25T16:14:21+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog سایت استخدام ساوه http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/969 <div><br></div><div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">estekhdam</font></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="5">سایت استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">استخدام در ساوه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="text-align: right; font-size: medium;"><b>جدیدترین آگهی استخدام در ساوه&nbsp;</b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">به لطف ایزد منان اولین وبسایت تخصصی استخدام در ساوه افتتاح شد نشانی اینترنتی این پایگاه&nbsp;http://estekhdamsaveh.ir/</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">جهات مشاهده<a href="http://estekhdamsaveh.ir/" target="" title=""><font color="#ff0000">&nbsp;آگهی استخدام ساوه</font></a>&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8353385026/photo_2019_02_25_19_19_42.jpg"></div></div> text/html 2019-02-25T09:36:05+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دکتر توحید ملک زاده |دونقوز ایلی( سال خوک ) http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/968 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">سال ۱۳۹۸ : دونقوز ایلی( سال خوک )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">دکتر توحید ملک زاده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold;"><font size="3">تنغوز ایل</font></span></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">برخلاف تبلیغات مغرضانه،&nbsp; این نوع تقویم که در ایران بطور رسمی کاربردی حداقل ششصد ساله دارد پایه¬ای ترکی دارد. قدیمی ترین اثر دال بر استفاده از این سیستم تقویمی در سنگنوشته های اورخون نوشته شده به زبان ترکی قدیم در 1300 سال قبل ، موجود است. پس از اسلام در آثار ابوریحان بیرونی نیز به این سیستم تقویم اشاراتی شده ولی شرح آن به طور کامل در کتاب مشهور دیوان لغات الترک محمود کاشغری آمده است: یكی از خاقانهای ترك می‌خواهد كه تاریخ وقوع جنگی را بداند، ولی ممكن نمی‌شود. از اینروی با ملتش مشورت می‌كند و در قورولتای اعلام می‌دارد كه همانطور كه ما درباره تاریخ وقوع این جنگ دچار سردرگمی شدیم آیندگان نیز سردرگم خواهند شد. بنابراین ما اكنون به تعداد دوازده (ماه و) برج آسمان دوازده سال را نامگذاری می‌كنیم، تا سالهایمان را از گذر این تقویم بفهمیم. این در میانمان یادگاری باشد. ملّت هم پیشنهاد خاقان را تأیید می‌كند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خاقان به این مناسبت به شكار می‌رود و فرمان می‌دهد كه حیوانات را به سوی رود «ایلا» برانند. مردم حیوانات را به تنگنا انداخته به سوی رودخانه می‌رانند. بعضی از این حیوانات را شكار می‌كنند و تعدادی از آنها خود را به آب می‌زنند. دوازده حیوان از آن میان از آب می‌گذرند. نام هر یك از این حیوانات به سالی داده می‌شود. نخستین این حیوانات سیچان (موش) بوده ... نام نخستین سال «سیچغان ییلی» (سال موش) گذاشته می‌شود. بعد نام حیواناتی كه یكی بعد از دیگری از آب گذشته بودند به ترتیب به سالها داده می‌شود: «اود ییلی» (سال گاو) و ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تركمنها نیز روایت پند‌آمیزی در مورد پیدایش سالشمار حیوانی دارند. روزی تمامی حیوانات به پیشواز سال جدید می‌روند. شتر كه به قد و بالای خودمغرور شده بود گفت: «حتماً پیش از همه سال جدید را خواهم دید.» امّا موش كوچك با زرنگی تمام روی سر شتر جهیده و پیش از همه، سال جدید را می بیند. شتر كه مات و مبهوت مانده بود، از تمامی دوازده حیوان دوره كه موفق به مشاهده سال جدید شده بودند عقب می‌ماند و بدین ترتیب غرور شتر باعث می شود كه جایی در دوره سالها نداشته باشد .این روایت به مدد مایه اخلاقی و پندآمیز آن كه نهی از غرور است، در میان تركمنها نسل اندر نسل نقل شده و بصورت ضرب‌آلمثل درآمده است: «دویه بوینونا بویسانیپ ییلدان كور قالیپدیر!» یعنی (شتر به علّت مباهات به گردنش از مشاهده سال جدید محروم ماندهاست).&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عموما اعتقاد بر این است که سالها با ویژگی هر یک از حیوانات همراه می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نام سال‌های دوازده‌گانه حیوانی ترکی که در ایران به کار می‌رفته به ترتیب عبارت بوده است از:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سیچقان ایل (سال موش)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اود ایل (سال گاو)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بارس ایل (سال پلنگ)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">توشقان ایل (خرگوش)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوی ایل (سال نهنگ)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایلان ایل (سال مار)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یوند ایل (سال اسب)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قوی ایل (سال گوسفند)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیچین ایل (سال میمون)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تخاقوی ایل (سال مرغ )</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایت ایل (سال سگ)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تنغوز ایل (سال خوک)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">این سیستم تقویمی از دوران صفویه رسما در تقویم ایران بکار رفت. در سال 1304 شمسی با آغاز سلطنت پهلوی و در راستای مقابله با نشانه های ترکی در ایران از تقویم رسمی خارج گردید. با اینحال بصورت غیررسمی براساس سنتی دیرین&nbsp; هر سال تقویم حیوانی اعلام&nbsp; می گردد.</font></div> text/html 2019-02-25T09:35:06+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/967 <div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="5">ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها</font></b></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">فقیر بانویی ام كه غنی بذات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">همان زنى كه كرم از كرامتش مات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">فقط نه ما كه براى پیمبران ، محشر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مدال فاطمیون مایه مباهات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ببین ولایت اورا به سیزده معصوم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بگو كه حضرت زهرا بزرگ سادات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">علیست حق و مع الحق همان مع الزهراست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">براى فاطمه او لایق مواسات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سه جمله خطبۀ او افتخار آل الله</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سه آیه كوثر او آبروى آیات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عیار خطبۀ زهرا فراتر از انجیل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دو خط فضیلت زهرا وراى تورات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دخیل حرمت تسبیح فاطمه است، نماز</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">كه واجبات گهى گیر مستحبات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نصیب دوست او بهترین تحیات و</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نصیب دشمن او بدترین مجازات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چه بانویى ، حسنین اش گرسنه خوابیدند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ولى براى فقیران به فكر خیرات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نوشته اند كه بعد از وفات صد موقف</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نگاه مادرى اش دستگیر اموات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نوشته اند ائمه فقط دو قطره ى اشك</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">براى مادر ما افضل العبادات است</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">محمد_جواد_پرچمی</font></div> text/html 2019-02-24T07:19:10+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر بدون نقطه از حکیم تیلیم خان http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/966 <div><font size="6" face="Mihan-IransansBold">شعر بدون نقطه از حکیم تیلیم خان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">(ساوالی #حکیم_تیلیم‌خان‌دان نقطه سیز شعر)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لامع دهردور اسم– محمد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ملک لر سماده سوؤلللر درود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">درود سؤلر دم هادم دم ملک دم آدم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">درود سؤلر داووده حدادلر دمادم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دلده ورد اولور درود محمده دمادم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سوار اول امام ودود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عمامه طلادور مرصع کمر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اسعد و مسعودودور اؤل گول احمر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">احمر گول دور دالدا دور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اؤل طرره لردالدادور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">وارما مکروه درلره</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مردود گورر دالدادور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هؤروک هؤروک مسلسللر دالدادور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">راه عطالر اولورلار حسود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">محرم کؤل دور اؤل دؤر- والا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گه طاووس– سما گه اولور لالا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لاله اولور صحراده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گل وارالوم صحراده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آهولار گال اولارلار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اؤکوهلاردا صحراده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مارال اگر سرگولسه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">صدا سالورصحراده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ماه رولر سکلدی صحراده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سرگم دی وارمکه هر راه مسدود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">صد ده ساطوردواؤل حور- ارم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کار- دلدار اولور سراسر الم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">الم لره ام اول سا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">املر دمادم اول سا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">وصل دلده کم دگول</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اؤل حسودلار کم اول سا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دل آرام اولور مدام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دلداره همدم اول سا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هم وصل اولور هم دلدار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دل آرام همدم اول سا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اولور هر وعده سروره موعود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">طلمه کم دگول مهری کم دلدار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دلدار گرک اولا محرم – اسرار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اسرار گرک اؤ دمده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آل ورده اؤ دمده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اؤ دلدور ارم اؤدور</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کلسه اولسه اؤ دمده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ملول اولم کلومده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حورارم ملک اول سا اؤ دمده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اؤ عالمده دگول کم اولور سعود</font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div><div><br></div> text/html 2019-02-24T07:15:37+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog تاریخچه ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/965 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تاریخچه ای ازایل شاهسون</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;بگیم وحماسه هاشون.اینبار به سراغ اولین سکونت گاه ایل میریم..جایی که پدران ومادران نیاکان همه&nbsp; ماشاهسون ها اونجا بودند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ازاونجا بخاطر دلاوری ها شجاعت ها حماسه های نیاکانمون ماهارو ازهم جداکردن تا در راه استقلال میهن خاک وناموس میهن حمله دشمنان ایران زمین رودفع کنیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همانطور که میدونین بعداز رشادت های ایل در دشت مغان ودفع ینی چریک های عثمانی وشکست سپاه عثمانی شاه عباس قسمتی ازایل وجنگجویان شاهسون روبرای شکست ارتش پرتغال به بندرعباس گسیل دادکه ماشاهسون های قم وساوه تهران ونیریز ومحمدابادفارس و&nbsp; پدرانمان ومادرنمان درچراگاهای اطراف فارس مستقرشدن بگذریم(شاهسونهای افشار نیز ب منطقه خمسه واقع در بین زنجان و تهران مستقر داده شدند) در رکاب نادر.کریم خان زندبودیم. تا موقعی که اقامحمدخان به جرم کمک به کریم خان به ایل حمله کرد.که زیادموفق نبود..باوعده وعید ماهارو بازجداکردن.امدیم چراگاه های ساوه قم ..بقیه ایل در دشت مغان بودن تا زمان فتحعلی شاه دررکاب عباس میرزا در دشت مغان سپاه قاجار را همراهی کردیم دراستانه شکست روس ها فتحعلی شاه واطرافیان خیانت کرده ۸ایران شکست میخورد.عباس میرزا شکست خورده چندی بعد بیمارشده فوت میکند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فتحعلی شاه قرارداد ننگین ترکمنچای وگلستان روامضامیکند.قلمروایل شاهسون قشلاق شون میفته دست روس ها.وبا اشغال شهرهای گنجه شروان قره باغ شاهسون ها دیگر نه قشلاق داشتن ونه میتونستن مایحتاجشون ازشهرها بخرن ومحصولاتشون رو بتونن بفروشن..ایل کاملا شرایط نامساعدی داشته روس ها مرز بندی میکنن ومرزبانان روس بالای رود ارس بودن وپایین رودایل شاهسون...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مرزبانان روس هر از چندگاهی ازمرز گذشته وارد قلمروشاهسون هاشده انهارا مورد ازار واذیت قرارمیدادن اسب های شاهسون هارا میدزدیدن....دوطایفه شجاع شاهسون که سرامد همه طایفه هابودن یکی طایفه..</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قوجابیگلو وحاج خوجالو..بودن..سران این طوایف بقیه طوایف را جمع کرده وتصمیم میگیریم پاسخ دندان شکنی به سربازان روس بدهند.روس ها حتی شاهسون هاراموردتعقیب وازارواذیت و دزدیدن گوسفندها ووقرارمیدادن..محمودخان پیرمردکهنسال فرزندشجاع وجنگجوی خودش جوادخان وبه همراه ان بهرام خان.نوروزخان .حاج فرج خان .عالیشان..وو..جمع کرده اماده یورش به طرف مرزبانان میشوند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حمله میکنن علاوه برگرفتن اموال واسب هایشان تعدادزیادی از روس ها رامیکشند..قبل ازان هم چندباردرگیرشده بودن..واما اولین درگیری مهم .تعدادبیست سرباز وافسر وفرماندهی یک سرهنگ دربیله سوار واصلاندوز به بهانه تعقیب شاهسون ها حمله میکنن.محمودخان رییس سالخورده ایل نمیتواند بازنان وبچه ها جلوی تاخت وتازانهارابگیردروس ها چنداسب مرغوب را نیزمیدزدن.درهمین حین جوادخان فرزندشجاع محمودخان به اتفاق مردان طایفه از راه میرسن درگیرشده وپانزده نفراز روس هارومیکشن بقیه فرارمیکنن..فردای ان روز روس ها باتجهیزات ونفرات</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">زیاد وکامل از رود ارس میگذرن وباز به اصلاندوزحمله میکنن..جوادخان وعموی شجاع شون حضرت قلی خان سریع دستورمیدهن کودکان و زنان وسالخوردگان ایل سوار شترها شده به جایی امن تربروند..همه تفنگچی های ایل وجوادخان وعمویش جمع شده راه را برقوای مجهزروس میبندن.جنگ بسیارسخت وخونینی روی میدهدتپه نادری لب رودخانه دره یورد پرازاجسادکشتگان شاهسون میشودولی قوای مجهزروس تلفات سنگینی میدهندپس ازساعت ها جنگ وگریز چریکی توسط شاهسون ها ونبوغ بالای جوادخان که ازهوش باالایی هم برخورداربوده باعث میشه روس ها</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دوعراده توپ جاگذشته وسریعا عقب نشینی میکن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">توپ های غنیمت گرفته را روی تپه ماهورها حرکت میدهندتپه اژدربیلری. امروزه نام ان توپ چکیلن هست..درپی شکست روس ها ازشاهسون ها تزارنیکلای دوم به خشم امده ومیگویدامپراطوری بزرگی&nbsp; چون روسیه چطور ازپس یه عده عشایربرنمیایندماسپاه عثمانی راشکست دادیم سپاه قاجار را..به همین دلیل ژنزال معروف خودبنام فیدراف را باسه لشگرمجهز به جنگ شاهسون ها میفرستد.ژنرال نیروهای تحت امرش را سواره نظام وپیاده را به توپ های شرایپل ومسلسل های ماکزیم مسلح میکند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">یک لشگربه طرف یورد طایفه اراللو.لشگردوم ازرودارس گذشته به طرف یورد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حاج خوجالودسته سوم به طرف یوردطایفه قوجابیگلوهجوم میاورن..ابتدا به حاج خوجالوها حمله میشه جوادخان سرداربی نظیرطایفه زنان وکودکان وسالخوردگان را در چادورها گذاشته باتفنگچی های خود وارد نبرد میشوند.جنگ وگریز.گیج کردن قوای روس.سپس درلابلای سنگ ها درختان سنگرمیگیرن..روس ها از ظهر تا نزدیک غروب فقط باران گلوله برسرشاهسون ها میریختن.جوادخان وقتی میبینددیگر توپ هاشلیک نمیکنن..بلافاصله در تاریکی هوا با شاهسون ها تاخته وتاکتیک هوشمندانه ای که ایجادمیکندناگهان پشت سر روس ها ظاهرشده کشتاربزرگی انجام میدهد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روس ها بلافاصله بامسلسل به جان شاهسون ها میفتن ولی شجاعان شاهسون خودرا به اسب بسته درحین تاخت انهارامیکشتن&nbsp; .تعدادکمی ازشاهسون ها توسط مسلسل ها کشته میشوند.متاسفانه فرزند دلیر و کم سن وسال جوادخان بنام احدخان که با وجودسن کم مصرانه ازپدرخواسته بود درجنگ علیه دشمن شرکت کند به شهادت میرسد.احدخان به قول پدر همیشه ازخیانت فتحعلی شاه واطرافیانش که .چرا حاضرشدن در برابر دشمن تن به ذلت بدهندوخاک میهن عزیزمان را وتعدادی ازشهرهای میهن را بخشیدن به روس ها چراماشاهسون ها که در رکاب عباس میرزا جنگیدیم اذوقه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ومهمات نداد که شکست نخوریم..واقعا تعصب احدخان فرزند شجاع وغیرتمندمیهن ستودنی بوده.روح احدخان شاد به احترام احدخان من تعظیم میکنم</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></span></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div> text/html 2019-02-23T18:35:01+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog ریشه اسم تخماقلو استاجلو http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/964 <div><div><font face="Mihan-IransansBold">ریشه اسم تخماقلو استاجلو به محمد خان فرزند شاه قلی سلطان استاجلو ملقب به تخماق میرسه</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">استاجلو ها دوران شاه تهماسب صفوی:از سال های 1532 الی 1576م.از این قبیله با عنوان هادی خان وسلطان به اسم بیش از سی امیر برخورد می کنیم پس از قتل چوهه سلطان تکلو. سمت امیر الامرائی شاه طهماسب به حسین بیگ شاملو وعبدالله خان استاجلو واگذار گردید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عبدالله خان برادرزاده محمدخان استاجلو وفرزند قراخان بود که درتشکیل دولت صفوی نقش مهمی داشته وبا خواهر شاه ازدواج کرده است. عبدالله خان درسال 950هجری قمری درسمت حاکم همدان دریک حمله موفقیت آمیز به اکراد کلهر لیاقت خودرانشان داد، ولی مرگ او رسال 974 هجری قمری شاه تهماسب را بسیار متاثر کرد. دیگر امرای بزرگ استاجلو معاصر عبدالله خان، منتش سلطان از اوبه «شیخلر » بود و درسال 952 هجری وفات پیدا کرددیگر امرای بزرگ این قبیله بدرخان «اوبه شرفلو» بود اودرسال 965 هجری قمری که درجنگ که با رئیس قبیله اوخلو «اوقلو» ازترکمانان یقه وهمچنین علی سلطان حاکم خوارزم کرد، اسیر شد به احتمال زیاد بعد از اسارت به قتل رسیده باشد از بدرخان فرزندی به اسم امامقلی سلطان می شناسیم که به سال970هجری قمری درگیلان به قتل رسید. درهمین جنگ حسین سلطان قلیچ اوغلی والی «دینور» وشاه قلی فرزند کچل شاهوردی نیز اسیر شدند. صدرالدین خان نیز یکی ازامرای استاجلو بود درسال 940 هجری قمری به خانی رسید او دوبار درسمت والی استر آباد انجام وظیفه کرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یکی دیگه ازامرایی حسن بیگ یوزباشی می باشد اودرسال 940 هجری قمری یکی ازامرای او درسال 940 هجری قمری یکی ازامرای قنبر سلطان که درسال 971 ه. ق والی یکی از شهرهای اطراف خراسان بود. خلیل آقا از اوبه «کنگرلو» که درسال 940 ه. ق به نامش درمنابع برخورد می کنیم. ولی بیگ یوزباشی که درسال969 با سمت ایلچی به استانبول فرستاده شد. الله قلی سلطان ایچیق اوغلی از اوبه «گرامپا». که درسمت والی گیلان واتابکی محمد میرزا را انجام وظیفه کرد. نظرسلطان برادر حسین بیگ یوزباشی. امیر غیب سلطان که درسال های 966ه.ق والی تبریز. درسال972 ه. ق والی هرآن بود و رسال 975ه.ق نیز درفتح گیلان شرکت داشت. ودرسال979 ه. ق به هنگام خدمت درسمت والی گری . دیلمان کوه وگیلان وفات یافت. پیر محمد خان ازاوبه «چاوشلو» نیز درجنگ گیلان شرکت داشت. تیمور خان والی کرمان از اوبه کنگرلو « وفرزند ش مراد خان. یوسف خام فرزند بابا سلیمان چاووشلو که حسن روملو نیز مانند سام میرزا، اورا امیر عاقل وبا درایت ذکر می کند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اسکندر بیگ ترکمان عده ای از امرای استاجلو راکه به هنگام مرگ شاه طهماسب درقید حیات بودند ذکر می کند که عبارتند از حسین بیگ فرزند حسن بیگ یوزباشی، مرادخان سفره چی فرزند تیمور خان. الله قلی ازاوبه «گرامپا» پیری بیگ از اوبه «قوچلو، والی شهر ری) پیرمحمدخان ازاوبه چاوشلو» والی گیلان وآتابیگ امامقلی میرزا»&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">محمدی خان. فرزند شاه قلی سلطان ملقب به «توخماق» والی چخور سعد، که بهنگام مرگ طهماسب با سمت ایلچی دراستان بول بود. شاه قلی سلطان والی سرخس، ولی خان «ازاوبه شرفلو. والی خواف وبا خزر» محمد فرزند صوفی والی ترشیز، تیمور خان. الله بدیع الزمان میرزا و الی سیستم. ایغوت سلطان از اوبه چاووشلو. والی شوشتر ودزفول. شاه قلی سلطان فرزند قرانجه سلطان از اوبه ماهی فقیه لو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نماینده شاه در دربار داوود خان گرجی درتفلیس. مصطفی خان،فرزند شاهوردی کچل. ذکر این اسامی. مقام وموقعیت قبیله استاجلو را درزمان شاه تهماسب نشان میدهد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="3" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">دانلود کتاب کلیک کنید&nbsp;</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div> text/html 2019-02-23T18:31:43+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog سلیمان امیری فرد http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/963 <div><div><font face="Mihan-IransansBold">ساغ اول&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چون قزلباشان بر مسند قدرت بودند بعید به نظر می آید شاه جرات کرده و علنا به یارگیری بپردازد و معمولا چون انسانها به سمت قدرت و قدرتمند می روند طبیعتا باید اکثریت تابع قزلباش باشند تا شاه .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پس کسانی با شاه هم پیمان میشوند که اولا به حقانیت شاه ایمان داشته باشند ثانیا حق طلب و حق بین باشند ثالثا شجاعت لازمه را در مقابله با قدرت بی حد و حصر قزلباشان را داشته باشند رابعا باید سازماندهی شده و جان بر کف باشند تا پای در راه پر خطر مبارزه بنهند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">فلذا وجود چنین نیرویی و سپاهی فی البداهه و دفعتا امکان ناپذیر می نماید پس در خلال حکومت شاه اسماعیل و شاه طهماسب چنین نیرویی تربیت و سازماندهی شده بودند جهت رفع خطر احتمالی افراد داخل حکومت .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">فلذا با قرار گرفتن اصل حکومت در خطر ، شاهسونها به حمایت شاه رفته اند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ابوالفضل فردوسی ( عارف )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بنام خدا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کمی پا را به عقب می بریم به جای می رسیم که شیخ صفی الدین جوان در آشفته حال حق جویی خود دنبال راهنما و مرشد از شهری به شهری می رود تا اینکه او را بخدمت امیر عبدالله که یکی از مجاهدان فضل و کرامت است راهنمای می شود ،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بعداز شنیدن احولات دل او توسط شیخ.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;می گوید:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ای جوان ترک آنچه تو دنبال آنی در این بازار نیابی برو نزد عارف بزرگ شیخ زاهد گیلانی،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; .....شیخ زاهد گیلانی در حین مکاشفه به نور زهد وعلم باطن دریافته وبه مریدان گفت پی سپران بادیه حق جویی جوانی............تا معرفت الله یک حجاب بیش نمانده بر او......</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">از احوالات شیخ زاهد گیلانی ،آنطور که نقل است تا آن تاریخ هیچ شاگردی افتخار همنشینی با او نیافته بود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">.......شیخ صفی الدین خرقه هدایت و ارشاد از شیخ زاهد یافته و اواز سید جمالدین و......... او از معروف کرخی خادم حضرت ابو الحسن علی بن موسی الرضا(ع) در یافته.................زاهدی و تقوا و سیر وسلوک در خانقاه ها راه طریقت شد وبا این بینش در زمان سلطان جنید مرشد کامل به شیخ شاه نام می گیرد چون این مقام شاهی طبق سیر از حضرت علی است و او را از فرزندان او می دانند لذا واژه شاه اشارت به حضرت علی (ع) در بین اهل دل به نظر می آید و..........&nbsp; زمان شاه اسماعیل که اوج گرفتن حق و واگذاری آن به حق دار است با این پیشینه واژه شاهسون در دلها پرورش می یابد و در زمان شاه اسماعیل ابراز احساست و افتخار نامی می شود و..........زمان شاه عباس به اوج اقتدار و ....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سلیمان امیری فرد</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div> text/html 2019-02-23T18:30:49+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شعر ایل شاهسون http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/962 <div><font face="Mihan-IransansBold">دادآقالار گلین سیزدن سروشوم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین&nbsp; ییغیناغی نیج اوللو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چوخ دولاندیم تاپال مه دیم سیزدیین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین ییغیناغی نیج اوللو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قاراچادیر&nbsp; &nbsp; آلاسیوان&nbsp; &nbsp; قوراردیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیربیرینین کومه گینه&nbsp; &nbsp; دوراردیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">توی بایرامنا هالای دییب اویناردیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین ییغیناغی&nbsp; &nbsp;نیج اوللو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گوی یارپوزدان آیران اوتو درر دیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چادیرلارین کولگه سینه&nbsp; &nbsp; سرردیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بوزبولاقدان چالخاما سو وی رر دیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین&nbsp; &nbsp;ییغیناغی&nbsp; &nbsp; نیج اوللو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چالخام چالیب مشگه گولوم دیینلر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ساج چوره گی یاپوب دولوم یی ینلر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">منم ووروب&nbsp; &nbsp;منیم&nbsp; &nbsp;ائلیم&nbsp; &nbsp;دیینلر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین&nbsp; ییغیناغی&nbsp; &nbsp;نیج اوللو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گدگلین داها&nbsp; یوخدو&nbsp; &nbsp; صفاسی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ائلیمیزین&nbsp; واردی چوخ&nbsp; اوباسی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ییرلایانین داها گلمر&nbsp; &nbsp; صداسی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین ییغیناغی نیج اوللو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گیجه گوندوز ییرلاشار دیک گولر دیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آزدان چوخدان گتیرر دیک&nbsp; بولر دیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یامانینا&nbsp; &nbsp; &nbsp;یاخچیسینا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دوزردیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین ییغیناغی&nbsp; &nbsp; نیج اوللو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یاددان چخیب چادیرلارین قاراسی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لای لای دیین ا شاقلارین&nbsp; &nbsp;آناسی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ییراق اولوب قارداشلارین&nbsp; &nbsp; آراسی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین ییغیناغی نیج&nbsp; &nbsp; اوللو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حسین&nbsp; دییر&nbsp; &nbsp;باهار اولا&nbsp; &nbsp; یازاولا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چاوور اولا چووییر&nbsp; &nbsp; اولا ساز&nbsp; اولا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اورگ لرین دردی&nbsp; &nbsp;غمی&nbsp; &nbsp; &nbsp; آزاولا</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیزیم ائلین ییغیناغی&nbsp; &nbsp; &nbsp;نیج اوللو</font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div> text/html 2019-02-23T18:29:57+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دئدیم http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/961 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">دئدیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اؤز اؤزومو یارغیلادیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">واریم یوْخوم بیلیم؛ دئدیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سوْى قیریما دۆشن دیلیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیلیم دیلیم؛ دیلیم دئدیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آل یاشیلیم؛ قارام آغیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بو دیدرگین کیملیک چاغیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یئریم یوردوم؛ داش توْرپاغیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سۆرگون دۆشن؛ ائلیم دئدیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">باخاجاق‌دیر بیزه یارین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سوچو نه‌دیر! "بختیار"ین</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یادلارین خوْر باخیش‌لارین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بو دیلیم‌دن سیلیم؛ دئدیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">(بختیار فرٌخ)</font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div> text/html 2019-02-23T18:28:31+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog آشیق گونش http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/960 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آشیق گونش(علی رمضانی):</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایستیرم سؤے تانیتدیرام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;شسون دیر ائلیم منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایرانلی‌یام تورک اوغلویام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شیریندیر تورک دیلیم منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اصلِ ڪؤڪدن موغانلی‌یام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ائلیمه ایستے قانلییام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آشیقام تیلیم خانلی‌یام</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چوخدورفند- فعلیم منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;سهند، ساوالان داغلاریم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ساوا نین&nbsp; نارلے باغلاریم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">صفالے&nbsp; باهار&nbsp; چاغلاریم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آچار غؤنچه گولوم منیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایگیدے قوچاق غئیرتلے&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیزلارے حَیــالے عیففـتلے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قوناق سئوندیر حؤرمتلے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هامے طایفــام ائلیم منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چالیب اؤخور اوزانلاریم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سؤز قوشارشعر یازانلاریم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اوینار خیـردا&nbsp; خیزانلاریم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;آلار سـاغ و سولـوم منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اصل ـ سؤیوم اوغوز نسلے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دده م قورقود آشیق اصلے&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">چــؤگـورو صــدفـلے سَسلے&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">زار اینجے دیـر&nbsp; تئلیم&nbsp; منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گونش چک سینه یه داغے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قـویــما قــالا سؤزده باقے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سؤنمَز&nbsp; تیلیم خان اوجاغـے</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ســؤنسَه سینَر بئلیــم منیم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">***</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تئلیم; "چؤگورون سیم لرے"</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مَرغئیلے حڪیم تیلیم خان; ساوا شهرےو بوتون تورک دونیاسیندا افتخار یارادان شاعریمیز.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div> text/html 2019-02-23T18:26:48+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog آنا دیلی و زبان فرزند http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/959 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">آنا دیلی و زبان فرزند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ذاتا همشهریلریمیزله تهراندا تورکجه دانیشاریق. اونلار تهراندا اوشاقلاری ایله فارسجا دانیشیب و اونون ایچین اوشاقلار اوزلری ایچین "بچه تهران" هویتینی اله گتیریب‌لر. دیل باخیمیندان اونلاری بیلمیرم هانسی دیله منسوب ائیلیه‌بیلریک؟ هر حالدا بو موضوع منیم ایچین نئچه خاطره یارادیب:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۱. همشهریلرین بیری اوغلو ایچین مندن ایش سوراغلاشارکن تورکجه دانیشیردیق. او آندا اوغلو یئتیشیب و اونون احترامینا من ایله دانیشماغی فارسجایا دوندردی!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۲. همشهریلرین بیری منه نئچه نغیل(ناغیل) بیلدیگینی دئییب و اونلاری منیم طرفیمدن ثبت اولماغینی ایسته‌دی. وقتین آزلیغیندان من ضبط ائتمگی همشهرینین اوشاغینا تاپشیردیم. ایکی هفته‌دن سورا، ضبط اولموش نغیل‌لر الیمه یئتیشدی. همشهریم نغیللری اوشاق و نوه‌لری ایچین فارسجا سویلمیش!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آنا دیلی گونو را از زبان فرزندان تبریک میگویم.</font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div> text/html 2019-02-23T17:15:48+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog انتقاد امام جمعه ساوه http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/958 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">انتقاد امام جمعه ساوه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">از واگذاری غیر قانونی زمین به طرح احداث مرکز دفع پسماند و سایر واگذاری ها از جمله فروش&nbsp; ۲۵۰۰ هکتار در رودخانه شور متری ۲۰ ریال!!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;امام جمعه ساوه در خطبه های امروز نماز جمعه گفت:&nbsp; واگذاری زمین اراضی ملی در منطقه رودخانه شور نزدیک رباط کریم با متراژ 2500 هکتار متری 20 ریال با چه توجیهی بوده ؟!&nbsp; الان آنجا آیا کسی نظارت می کند بر ساخت و سازها و فروش با قیمت گزاف را ؟ زمین های دیگری که با متراژ 500 هکتار به شرح این و همینطور تا خود ساوه .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">حجت الاسلام دکتر حسینی افزود :&nbsp; امروز مسأله واگذاری 100 هکتار زمین در بهترین منطقه ساوه برای پسماند صنعتی برای مردم ساوه همین شائبه زمین خواری یا سوء استفاده یا تغییر کاربری را دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">امام جمعه ساوه&nbsp; گفت: درخواست بنده از مقامات قضائی شهرستان، استان و در کل کشور این است که جلوی زمین خواری ها را بگیرید و بر تمام واگذاری های زمین از سوی دستگاههای اجرایی نظارت کنید.</font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><img src="http://savehkhabar.ir/wp-content/uploads/2019/02/photo_2019-02-22_12-40-21.jpg" alt="امام جمعه ساوه : واگذاری زمین اراضی ملی در ساوه با چه توجیهی بوده است"></div> text/html 2019-02-23T17:12:47+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog ساوه http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/957 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">سایت های شهرستان ساوه&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://savehkhabar.ir/" target="" title=""><div>سایت خبری ساوه&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://irsanews.com/" target="" title=""><div>پایگاه خبری ایرسا نیوز</div><div></div></a></div><div><a href="http://www.ordup.com/" target="" title=""><div>شبکه اجتماعی اورداپ</div><div></div></a></div><div><a href="http://shen3a.ir/" target="" title=""><div>سایت شن سا</div><div></div></a></div><div><a href="http://forisaveh.ir/" target="" title=""><div>سایت خبر فوری ساوه&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://loolehbiz.ir/" target="" title=""><div>بازار لوله ایران&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/plicae.ir" target="" title=""><div>بازار پلیکا ایران&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://gharaghan.ir/" target="" title=""><div>سایت قاراقان&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><div>سایت ایل شاهسون</div><div></div></a></div><div><div><a href="http://shah3avan.ir/" target="" title="">موزیک شاهسون</a></div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/irsanews.ir" target="" title=""></a><div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/irsanews.ir" target="" title="">ایرسا نیوز&nbsp;</a></div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/fut3al.ir" target="" title=""></a><div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/fut3al.ir" target="" title="">سایت خبری فوتسال&nbsp;</a></div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/mercigoogle.ir" target="" title=""></a><div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/mercigoogle.ir" target="" title="">مرسی گوگل&nbsp;</a></div><div><br></div><div><a href="http://irsanews.com/wp-content/uploads/2019/02/photo_2019-02-23_20-14-56.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-187739" src="http://irsanews.com/wp-content/uploads/2019/02/photo_2019-02-23_20-14-56-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300"></a></div><div><br></div><a href="http://shah3avan.ir/" target="" title=""><div></div></a></div><div></div><div></div><div></div><div>برای ثبت سایت خود در لیست با ما در ارتباط باشید</div></div></div></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div><div><br></div> text/html 2019-02-15T07:08:06+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود آهنگ عاشیق علی رمضانی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/956 <font face="Mihan-IransansBold" size="5">دانلود آهنگ عاشیق علی رمضانی&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانلود آهنگ عاشیق گونش&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">از آلبوم ال هاواسی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">انتشار 1397</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پخش استریو تیلیم خان&nbsp;</font></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8350705426/423ec9c574969631e2886c34f0400c8a_1_.jpg"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">جهت دانلود با کیفیت آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید&nbsp;</font></div> text/html 2019-02-15T07:06:35+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog پیشینهٔ تاریخی شاهسون‌ها http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/955 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">پیشینهٔ تاریخی شاهسون‌ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ویرایش شاهسَوَن (شَسَوَن) مرکب از شاه (شه) فارسی و سَوَن ترکی است. این ایل پس از رسیدن قشقایی‌ها به فارس در دوران صفویه از قشقایی‌ها ترد شده و مستقل شدند. شاهسون به معنای دوستدار شاه می‌باشد. ایل شاهسون یک اتحادیهٔ میان طایفه‌هاست که در زمان شاه عباس صفوی از ادغام شماری از تیره‌های قزلباش و به منظور تضعیف سرکردگان قزلباش ایجاد شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">«... پیشینهٔ تاریخی شاهسونان به زمان پادشاهان صفوی می‌رسد نویسندگان تواریخ و سفرنامه‌ها در این قول معتقدند که شاه‌عباس بزرگ برای کاستن نفوذ و نیروی حکمرانان سی ودو طایفهٔ قزلباش که درآن روزگار تمشیت و ادارهٔ همهٔ امور مملکت را در دست داشتند و قدرتی بزرگ و خودکامه در برابر پادشاه به شمار می‌آمدند به ایجاد سپاهی مجهز و منظم در یک‌دستهٔ پیادهٔ تفنگدار و یک‌دستهٔ سواره همت کرد. علی‌الظاهر، بهانهٔ آن پادشاه از تشکیل و تجهیز این قشون پدیدآوردن نیرویی رزم‌آور و ورزیده در برابر قوای «ینکیچری» دولت عثمانی بود اما هدف واقعی و پنهانی وی مقابله با امرای خودسر و نافرمان قزلباش و ازمیان برداشتن قدرت و اعتبار ایشان به شمار می‌آمد...&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">پژوهش بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد که اصطلاح شاهی‌سیونی و شاهی‌سیون -که سابقهٔ آن به‌روزگاری پیش از تولد و سلطنت شاه‌عباس و تشکیل آن دو دسته قشون می‌رسد- در دوران صفویان مفهومی غیر از سپاهیان ویژه شاه عباس دارد و از آن معنای دوستاری شاه و فداکاری و جانبازی در راه آن «مرشد کامل» برمی‌آید. یکی از پژوهشگران آگاه تاریخ صفویان دراین زمینه چنین می‌نگارد: چیزی که تمام طوایف گوناگون قزلباش را در زمان شاه اسمعیل صفوی به یک‌دیگر پیوسته و به‌صورت نیروی واحدی درآورده بود، شاهی‌سیونی یا دوستداری شاه و فداکاری و جان‌فشانی در راه مقاصد مقدس آن مرشد کامل، یعنی جهاد با کفار و ترویج مذهب شیعه اثنی عشری و تقویت و تحکیم سلطنت نوبنیاد صفوی بود...&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">مفهوم اخیر شاهی‌سیونی نیز با گذشت زمان دستخوش دیگرگونی شد و تعبیر امروزین ازآن برخاست. این تعبیر یعنی اینکه شاهسونان را بازماندگان سپاهیان ویژه شاه عباس می‌دانیم، معنایی است که پس از انقراض سلسله صفویان از جانب مردم شهرنشین و مورخان در مورد دسته‌ای از قشون ویژه شاه عباس عنوان گردید و بعدها «به کلیه کوچ‌نشینان آذربایجان اطلاق شد... نویسندگان روزگار قاجار و زمان ما دربارهٔ چگونگی تشکیل سپاهیانی به نام شاهسون مطالبی کم و بیش همسان دارند و یادآور می‌شوند که چون جمعی از نمک به حرامان قزل‌باشیه بر شاه عباس خروج کرده پای جرأت و جسارت پیش نهادند، شاه فرمود شاهسون گلسون یعنی هرکه شاه را دوست دارد بیاید (!) لذا از هر فرقه آمده طاغیان شاه را شکست دادند، پادشاه آن جماعت را شاهسون نام نهادند در میان آن طایفه طوایف مختلفه‌است مسکن ایشان در ملک منان و آذربایجان و عراق و فارس و قلیلی در خراسان و کابل و کشمیر سکونت دارند...»[۲]</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">فرزندان ایل بزرگ شاهسون هم‌اکنون در منطقه‌های گوناگون ایران (استان‌های تهران، فارس، آذزبایجان، مرکزی، زنجان و...) هم‌چنین کشورهای همسایه، همچون ترکیه و عراق استقرار یافته‌اند و در قرن اخیر بیشتر آنان یک‌جانشین و شهرنشین شده‌اند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a href="https://www.instagram.com/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اینستاگرام&nbsp;&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><a href="https://t.me/shah3avan" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#000099" face="Mihan-IransansBold" size="3">تلگرام&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font></font><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">سایت&nbsp;</font></a><font style="font-size: 10.6667px;"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000099" size="3">&nbsp;</font></font><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ordup.com/contact/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">تماس با ما&nbsp;</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAD-cMbVQxIuBgky-vA" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><img src="http://www.ordup.com/images/0-.gif" alt="تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام" style="max-width: 545px;"></a></div></div> text/html 2019-02-15T06:56:12+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog معرفی آداب رسوم وفرهنگ عشایرفارس ایل باصری http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/954 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">معرفی آداب رسوم وفرهنگ عشایرفارس ایل باصری (پاساری)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">معرفی مختصری از ایلات خمسه استان فارس</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۴ ساعت 9:38 | نوشته ‌شده به دست علی رضا عزیزی | ( نظر دهید )</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">معرفی کوتاهی از ایلات خمسه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایل اینانلو&nbsp; ایل ترک که در نواحی آذربایجان و فارس زندگی می‌کنند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">صاحب فارسنامه ناصری درمورد پیشینهٔ تاریخی آنان می‌نویسد:اصل این اینانلو از «ترکستان است که در زمان سلاطین مغول به فارس آمده، توقف نموده‌اند و در بیشتر اوقات چندین هزار نفر لشکر سواره و پیاده ازاین ایل در رکاب سلاطین خدمت نموده‌اند. قشلاق این ایل یعنی جای زمستانهٔ آنها بلوک حفر و داراب و فسا است و ییلاق آنها بلوک رامجرد و مرودشت …. و این ایل به‌چندین تیره قسمت شده‌اند؛ مانند:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ابوالوردی، اسلام‌لو، افشاراوشاغی، امیرحاجی، ایران‌شاهی، بلاغی، بیات، چهارده‌چریک، چیان، رادبگلو، دهو، دیندارلو، رئیس‌بگلو، زرندقلی، سُرکلو، سکّز، قورت، قره‌قره، چغی‌لو، کرائی، گوک‌پر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">غلامحسین‌خان شاهسون سرتیپ توپخانهٔ مبارکه ولدالصدق حسین‌خان شهاب‌الملک می‌گفت: در زمان شاه عباس که بعضی از ایلات شاهسون شدند اجداد من با طایفه خود ازاین کوگ‌پر برخاسته شاهسون شدند؛ یعنی شاه‌دوست؛ محمود بگلو، یا عزلو».</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آگاهی‌های بیشتر دراین زمینه حاکی از آن است که پنج‌هزار خانوار از ایل اینانلو «از سنه ۱۲۹۵ زندگانی چادرنشینی را ترک گفته و به زراعت (پرداخته‌اند) و محل اقامت آنها بیشتر در مشرق و جنوب‌شرقی ایالت فارس است ….».</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایل نفر : یکی از ایلات خمسه فارس و مرکب از 3500خانواراست. تیرههای این ایل عبارتنداز:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">باده کی&nbsp; ‚تاتم لو‚چنگیزی‚دولوخانلو‚زمان خانلو‚ستارلو‚ شجرلو‚ شولی‚طاطم‚ جن‚عراقی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قادلو‚ قباد خانلو ‚ قره باخیلو‚ قیدرلو‚ لر. وجه تسمیه این ایل به نفرآن است که ریاست آن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">به شخصی به نام حاجی حسین خان نفر واگذار بوده است و این شخص نفوذی و شهرتی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;داشته است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایل عرب&nbsp; یکی از ایلات خمسه فارس می باشدو در اصل دو ایل می باشد . یکی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;عرب جباره و دیگری&nbsp; عرب شیبانی است .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عرب شیبانی شامل طوایف زیر می باشد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ال سعدی-الوانی-بنی عبدالهی-حسانی-خوشنامی-درازی-عبدالیوسفی-عمله-فارسی-لبوحاجی-</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">میرکی-ولی شاهی-تکریتی-میش مست-پلنگی-</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عرب جباره شامل طوایف زیر می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لبو محمدی-لبوغنی-لبو شرف-شیری-مزیدی-کوچی سفری-کوچی لر-پیرسلامی-کوچی علی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مرادی-نقدعلی-عزیزی-کوچی عبدالرضائی-جابری-قوهسانی-بهلولی-سادات کل-قنبری-</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شهسواری-سادات موسوی(حاج سید کوچک)-سادات موسوی(اتشی)-سادات ال علی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">-سادات حسینی-عرب گاو میشی-چریگلی عیسای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایل بهار لو از ایلات خمسه فارس است&nbsp; وترک زبان هستندکه تیره های بهار لو عبارتند از :</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۱- تیره احمد لو ۲- جامه بزرگی ۳- نظر بیگلو ۴- خروسلو ۵-&nbsp; سکز ۶- قره واولاد ۷-</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;سلیمانی ۸- رسول خانی ۹- محمد خانی ۱۰- شیخ ۱۱- حاج طاهر لو ۱۲- مشهد لو ۱۳-</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تلکه ۱۴- جرغه&nbsp; ۱۵- حیدر لو ۱۶- عیسی بیگلو ۱۷- صفی خانی ۱۸ - کریم لو ۱۹بر بر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">۲۰- اسماعیل خانی ۲۱- ابراهیم خانی ۲۲- کلاه پوستی که تماما دامدار و زراعت پیشه وچادر نشین اند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایل باصری (پاساری)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایل باصری تنها باقی‌ماندهٔ قبیله پاسارگادیان است که در دوره‌های اشکانی و ساسانی به رم کاریان معروف شدند. نام پاساری که به اهالی قبیلهٔ پاسارگادیان اطلاق می‌شد در دوره حکومت اعراب به باساری و سپس به باصری تغییر کرد. ایل باصری که به دلیل خصومت بنی امیه و سپس بنی عباس با پارس‌ها ضمیمهٔ عده‌ای از قبایل عرب کوچانیده شده به سواحل شمالی خلیج فارس شده بود تا به حکومت رسیدن کریم خان زند زیر یوغ اعراب قرار گرفت.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">در میان عشایر کوچنده فارس ایل باصری طولانی‌ترین ایل‌راه‌ها را (۳۳۸ کیلومتر) میان گرمسیر و سردسیر می‌پیماید. سنتاً قشلاق این طایفه در بلوک سروستان، کربال و کوار و ییلاقشان در بلوک ارسنجان و کمین بوده‌است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">افراد ایل باصری شجاع و تا حدی ماجراجو بودند.بین خودشان مشهور بود که یک باصری معادل دو قشقایی است.البته چون بین باصری ها و قشقایی ها به دلایلی نزاع و درگیریهای فراوان رخ داده بود؛این اظهار نظر شاید از خصومت های ایلی هم سرچشمه می گرفت.به هر حال این ایل و به طور کلی ایلات خمسه٬با ایل قشقایی رقابت و گاهی نیز دشمنی داشتند.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">باصری‌ها اصالت ایرانی دارند. اجداد آن‌ها ایل پاسارگادی، یکی از ده قبیلهٔ پارس‌ها بوده‌اند که از کوروش حمایت کرده و سلسلهٔ هخامنشیان را به وجود آوردند؛ آن‌ها که در قرون اولیهٔ میلادی به رَم کاریان ملقب گشتند اردشیر بابکان را در تأسیس حکومت ساسانیان یاری دادند و مورد توجه ویژهٔ پادشاهان ساسانی قرار گرفتند؛ به طوری که مرکز حکومتی آنان شهر مذهبی کاریان شد. رم کاریان در مقابل حملهٔ اعراب سخت مقاومت کرد و شهر کاریان چهار بار توسط اعراب محاصره و فتح شد و پس از مهاجرت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ارسالی از قیدرلوترک قشقایی شیراز ساکن اصفهان</font></div> text/html 2019-02-15T06:53:32+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شاهسون قیزی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/953 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">«شاهسون قیزی»</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">گؤزللر،گؤزلی،حوری‌لر شاهی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یِئراوزونون‌ماهی شاهسون‌قیزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">محبتلی،صداقتلی،مهربان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عشقیمین آللهی شاهسون قیزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ــــــــــــــــــــ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">یاشماغین آلتیندان قیقاجی باخدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">جوانکَن کؤنلومـو یاندیردی یاخدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیپریگین اوخ اِئدیب سینمه چاخدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایتیرمیشم،راهی،شاهسون قیزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ــــــــــــــــــــــــ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اوره‌ک‌دن اوره‌گه بیرجیغیر چکدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دنیابیلر گؤیول سئون گؤیچکدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">محبت باغیندا بیر آغــاج اکدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">باغبان اِئتدی‌آهی شاهسون قیزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ـــــــــــــــــــــــــ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بوصاف اوره‌گیمین‌صاحبی سنسن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سنسیز بو دنیادا غریب‌اولدوم من</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">«قیزیل‌قلم»روحون اِئیله‌دین وطن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">باخ چکیرم آهـی شاهسون قیزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اوره‌گیمین‌شاهی شاهسون قیزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عشقیمین آللهی شاهسون قیزی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیزیل‌قلم</font></div> text/html 2019-02-14T17:37:36+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog ضرب المثل ایل شاهسون بغدادی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/952 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بیر ضرب المثل ایل شاهسون بغدادی ایچینده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">" کور بیر خیال ائیله ییب ها اولا ها اولمایا "</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیر گون بیر آرواد کیشی بیر یولدان گئدیردیلر . بیر کوره توش گلدیلر .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کور یالواریب اونو اوزلر ایدن آپارالار .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آرواد کوره باخیب گوزونه خوش گلمه دی و آروادلیق حیسسی اونا دئدی بو&nbsp; کیشی بیر یامان و پیس کیشیدی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اوز کیشی سین چاغیریب اونا دئدی :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بو کیشی نی بوراخ گئدک هر نه باخیرم مونا کومک ائله یک بیزه شر اولاجاک .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیشی بیر اورک یانان آدامیدی . اورگی یانیب آروادینا دئدی : گوناه واری چولده قالیب اونو دا اوز یانیمیزجا آپاردیک یئو ائشیگینه چاتدیردیک .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">هر نه آرواد یالواردی کیشی نین قولاغینا سوز باتمادی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیشی اوز ائششگیندن انیب کور کیشی نی میندیردی . گئت ها گئت گئدیردیلر .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">های دم کور کیشی سوروشیردی : کنده چاتیبیک .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیشی جاواب وئریردی : یو هله کنده قالیب .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">موددت یول گلمیشدیلر آز قالمیشدی کنده چاتالار ، کیشی کور کیشیه یه دئدی : آز قالیب کنده چاتاک یئویی هاردادی آپارام اورا .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کور کیشی دئدی : منی کندین مئیدانینا آپار .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیشی اونو گتیریب مئیدانا چاتدیردی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دئدی بودا کندین مئیدانی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بیردن کور کیشی ایکی اللی باشینا دویدو : آی هاوار دادیما چاتین . بو کیشی منیم آروادیمی الیمدن آلیب .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">خالخ ییغیلیب .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بولارین داوالاری یوخاری یا چکدی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آخیر لو کندین قاضی سی گلیب و اولار اورتاسیندا دیوان ائله دی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">اول دوروب کیشی نین باشینا چیغیردی : کیشی اوتانمئره ی خالخین آروادین الیندن آلیره ی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیشی هرنه آند ایچدی اوزون بویان اویانی ووردو قاضی سوزونه باخمادی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قاضی بویوردو بو اوچ نفری هر بیرینی بیر اوتاغا سالین قیراغدا دورون گورون هر بیری نه دئییر .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">بو ایشی گوروب قولاخ آسدیلار .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آرواد دئدی : کیشیمه دئدیم ها بو کور کیشی نین قیلیغیندن بللی دی که شر آدامدی قولاخ وئرمه دی .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کیشی دئدی : بیچارا آرواد دئدی بو کیشی پیس آدامدی بوراخ گئدک من سوزونه باخمادیم ایندی بو موکافاتا دوشوبام .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">کور کیشی دئدی : کور بیر خیال ائیله ییب ها اولا ها اولمایا .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قاضی بیلدی کور کیشی یامانلیغا گیریب او کیشی نین اوره گین اله گتیریب . اولاری یولا سالدی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایندی بو سوز مثل اولوب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ابوالفضل فردوسی ( عارف )</font></div> text/html 2019-02-14T16:43:46+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog دانلود آهنگ شاد شاهسونی http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/951 <font face="Mihan-IransansBold" size="5">دانلود آهنگ شاد شاهسونی&nbsp;</font><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">موزیک شاد شاهسونی&nbsp;</font></div><div><div><br></div><div><img src="http://irsanews.com/wp-content/uploads/2019/02/photo_2019-02-14_19-42-15-1024x993.jpg"></div><div><a href="http://irsanews.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B4/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">دانلود با کیفیت موزیک شاد شاهسونی&nbsp;</font></a></div></div> text/html 2019-02-14T11:50:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شرکت هیدرو آرام پلیمر http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/950 <p>شرکت هیدرو آرام پلیمر </p> <p> فروش قطره چکان های 8 لیتر و 4 لیتر ساب ایتالیا </p> <p>02177895603 </p> text/html 2019-02-14T11:49:00+01:00 shahsavanbaghdadi.mihanblog.com admin blog شرکت صدر فولاد آریا http://shahsavanbaghdadi.mihanblog.com/post/949 <p>شرکت صدر فولاد آریا </p> <p> عرضه مستقیم لوله های مانیسمان در ایران </p> <p> شرکت صدر فولاد آریا </p> <p> تامین کننده و توزیع لوله های مانیسمان ASTM A106 API 5L GR.B </p> <p>مورد استفاده صنایع نفت ، گاز پترو شیمی و ساختمانی در ایران </p> <p> تلفن:02166672093 </p>